StocksBunzlBNZL.L

BNZL.L

Bunzl

2537.71 -70.94 (-2.72%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2537.71
B
2543.29

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2537.71
Trong Ngày2534.72 - 2606.65
Trong 52 Tuần2120.09 - 2706.56
Khối lượng Trung bình (3 tháng)545.26K
Lợi nhuận trong 1 năm4.53%
Beta0.0434
Vốn hóa thị trường8.45B
Hệ số P/E18.52
Doanh thu10.13B
EPS1.3648
Cổ tức (Lợi suất)0.545 (2.15%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wholesale Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Frank Andre van Zanten, MBA
Nhân viên 19,853

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Bunzl increased tính đến 8.41% và có tổng là 10.11B. Thu nhập ròng increased tính đến 23.14% đến 430.00M. Tài sản ròng increased tính đến 10.02% đến 1.92B và EPS increased từ 1.04 đến 1.28.
BNZL.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
5.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.76%
Biên Hoạt động
6.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.48%
2017
2018
2019
2020
Tổng Doanh thu
8.58B
9.08B
9.33B
10.11B
Lợi nhuận Gộp
1.16B
N/A
N/A
1.38B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
493.2M
466.2M
528.4M
676.7M
Thu nhập Ròng
310.5M
326.5M
349.2M
430M