Stocks-BNZL.L-Bunzl

BNZL.L Bunzl

3092.35 27.95 (0.91%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3092.35
Trong Ngày 3047.42 - 3095.35
Trong 52 Tuần 2539.71 - 3241.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)621.41K
Lợi nhuận trong 1 năm9.41%
Beta0.128
Vốn hóa thị trường10.41B
Hệ số P/E22.92
Doanh thu11.07B
EPS1.3525
Cổ tức (Lợi suất)0.581 (1.88%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/06/202226/08/202208/11/20222600.002700.002800.002900.003000.003100.003200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wholesale Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Frank Andre van Zanten, MBA
Nhân viên 21,021

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Bunzl increased tính đến 1.72% và có tổng là 10.29B. Thu nhập ròng increased tính đến 2.98% đến 442.80M. Tài sản ròng increased tính đến 14.84% đến 2.20B và EPS increased từ 1.28 đến 1.32.
BNZL.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
5.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.90%
Biên Hoạt động
5.84%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.64%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
9.08B
9.33B
10.11B
10.29B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
1.38B
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
466.2M
528.4M
676.7M
623.3M
Thu nhập Ròng
326.5M
349.2M
430M
442.8M