Stocks-BOSS.DE-HUGO BOSS

BOSS.DE HUGO BOSS

58.95 -0.52 (-0.87%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của HUGO BOSS increased tính đến 14.51% và có tổng là 1.07B. Thu nhập ròng increased tính đến 24.76% đến 74.86M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 1.14B và EPS decreased từ N/A đến 1.02.
BOSS.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
61.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.99%
Biên Hoạt động
9.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.86%