Stocks-BOY.L-Bodycote PLC

BOY.L Bodycote PLC

650.52 -7.49 (-1.14%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó658.01
Trong Ngày 649.52 - 665.50
Trong 52 Tuần 450.32 - 801.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)193.65K
Lợi nhuận trong 1 năm-14.50%
Beta-0.0541
Vốn hóa thị trường1.27B
Hệ số P/E21.04
Doanh thu661.4M
EPS0.3172
Cổ tức (Lợi suất)0.202 (3.11%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202207/11/202219/01/2023500.00550.00600.00650.00700.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen C. Harris, MBA
Nhân viên 4,757

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Bodycote PLC increased tính đến 2.98% và có tổng là 615.80M. Thu nhập ròng increased tính đến 7,400.00% đến 60.00M. Tài sản ròng increased tính đến 0.59% đến 685.40M và EPS increased từ 0.00 đến 0.31.
BOY.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.20%
Biên Hoạt động
12.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.47%
03/13
Tổng Doanh thu
156.5M
Lợi nhuận Gộp
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
Thu nhập Ròng
N/A