StocksBP plc ADRBP.US

BP.US

BP plc ADR

32.04 0.82 (2.63%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
31.99
B
32.06

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó32.04
Trong Ngày31.56 - 32.03
Trong 52 Tuần19.44 - 32.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)10.84M
Lợi nhuận trong 1 năm36.38%
Beta1.1355
Vốn hóa thị trường105B
Hệ số P/E16.46
Doanh thu151.97B
EPS1.9465
Cổ tức (Lợi suất)1.2652 (3.95%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Bernard Looney
Nhân viên 63,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của BP plc ADR decreased tính đến 35.21% và có tổng là 180.37B. Thu nhập ròng decreased tính đến 594.73% đến -20.73B. Tài sản ròng decreased tính đến 15.03% đến 85.57B và EPS decreased từ 1.18 đến -6.03.
BP.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.02%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.31%
Biên Hoạt động
4.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.91%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
44.79B
34.54B
36.4B
36.01B
Lợi nhuận Gộp
2.01B
8.31B
4.62B
1.79B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
29M
5.75B
1.87B
-1.29B
Thu nhập Ròng
1.49B
4.9B
3.35B
-2.33B