Stocks-BR-Broadridge Financial Solutions

BR Broadridge Financial Solutions

148.53 -2.40 (-1.59%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó150.94
Trong Ngày 147.75 - 150.01
Trong 52 Tuần 130.82 - 183.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)583.67K
Lợi nhuận trong 1 năm-0.98%
Beta0.8422
Vốn hóa thị trường17.76B
Hệ số P/E34.27
Doanh thu5.8B
EPS4.4042
Cổ tức (Lợi suất)2.73 (1.84%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/2023140.00150.00160.00170.00180.00190.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Tim Gokey, PhD
Nhân viên 14,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Broadridge Financial Solutions increased tính đến 14.33% và có tổng là 5.71B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.53% đến 539.10M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 1.92B và EPS decreased từ N/A đến 4.55.
BR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.10%
Biên Hoạt động
13.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.41%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.26B
1.53B
1.72B
1.28B
Lợi nhuận Gộp
276.9M
456.1M
634.3M
292.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
72.4M
N/A
229.8M
87.6M
Thu nhập Ròng
47.2M
176.6M
248.1M
50.4M