StocksBrown & Brown IncBRO

BRO

Brown & Brown Inc

58.92 -0.32 (-0.54%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
58.77
B
58.96

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó58.92
Trong Ngày 58.05 - 59.47
Trong 52 Tuần 52.84 - 73.92
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.17M
Lợi nhuận trong 1 năm2.37%
Beta0.9263
Vốn hóa thị trường16.64B
Hệ số P/E27.26
Doanh thu3.25B
EPS2.1617
Cổ tức (Lợi suất)0.41 (0.70%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Insurance Brokers Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành J. Powell Brown, MBA
Nhân viên 12,023

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Brown & Brown Inc increased tính đến 16.76% và có tổng là 3.05B. Thu nhập ròng increased tính đến 26.18% đến 587.10M. Tài sản ròng increased tính đến 11.79% đến 4.20B và EPS increased từ 1.69 đến 2.07.
BRO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
95.10%
Biên Lợi nhuận Ròng
18.07%
Biên Hoạt động
30.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.68%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
770.3M
738.5M
904.7M
839.7M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
146.4M
101.7M
220.3M
145.2M