StocksBlackStone Group LPBX

BX

BlackStone Group LP

119.04 7.57 (6.79%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
118.87
B
119.26

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó119.04
Trong Ngày116.40 - 121.52
Trong 52 Tuần64.96 - 149.45
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.2M
Lợi nhuận trong 1 năm82.43%
Beta1.2907
Vốn hóa thị trường133.64B
Hệ số P/E15.31
Doanh thu10.69B
EPS7.283
Cổ tức (Lợi suất)1.97 (1.65%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/2022110.00120.00130.00140.00150.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Managers
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen Allen Schwarzman, MBA
Nhân viên 3,165

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của BlackStone Group LP increased tính đến 7.68% và có tổng là 6.47B. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.50% đến 2.26B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 14.59B và EPS decreased từ N/A đến 1.50.
BX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
99.22%
Biên Lợi nhuận Ròng
23.67%
Biên Hoạt động
116.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.85%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.82B
2.22B
5.09B
6.14B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.81B
3.37B
2.86B
3.21B