Stocks-BZUN-Baozun Inc-ADR

BZUN Baozun Inc-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Baozun Inc-ADR giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
131.53M
Phạm vi trong ngày
2.26
-
2.34
Phạm vi 52 tuần
1.88
-
7.35
Khối lượng (3 tháng)
697.33K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-1.91
Doanh thu
1.22B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 53 
59
Môi trường
60
Xã hội
42
Quản trị