StocksCitigroupC

C

Citigroup

64.24 -1.06 (-1.62%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
64.21
B
64.34

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó64.24
Trong Ngày63.91 - 65.51
Trong 52 Tuần57.35 - 80.21
Khối lượng Trung bình (3 tháng)22.92M
Lợi nhuận trong 1 năm1.59%
Beta1.5151
Vốn hóa thị trường127.48B
Hệ số P/E6.37
Doanh thu80.21B
EPS10.0868
Cổ tức (Lợi suất)2.04 (3.18%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/08/202119/10/202130/12/202160.0062.5065.0067.5070.0072.5075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Financial Conglomerates
Tổng Giám đốc Điều hành Jane Nind Fraser, MBA
Nhân viên 210,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Citigroup decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 99.55% đến 22.02B. Tài sản ròng increased tính đến 1.23% đến 202.67B và EPS increased từ 4.71 đến 10.14.
C- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
13.82%
Biên Hoạt động
34.51%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.92%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
7.98B
6.19B
4.67B
3.18B