Stocks-CAT-Caterpillar

CAT Caterpillar

317.16 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Caterpillar giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
161.46B
Phạm vi trong ngày
315.07
-
321.62
Phạm vi 52 tuần
203.74
-
333.36
Khối lượng (3 tháng)
2.95M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
15.74
Doanh thu
67.06B

Tin tức mới nhất về Caterpillar

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
327.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
58
Cao
Ngành 
Trung bình 54 
67
Môi trường
56
Xã hội
52
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua