StocksChubb CorpCB

CB

Chubb Corp

163.09 0.99 (0.61%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
163.09
B
163.47

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó162.10
Trong Ngày160.33 - 163.96
Trong 52 Tuần92.88 - 176.60
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.01M
Lợi nhuận trong 1 năm45.62%
Beta0.9788
Vốn hóa Thị trường72.96B
Hệ số P/E20.81
Doanh thu36.05B
EPS7.7898
Cổ tức (Lợi suất)3.12 (1.92%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Property Or Casualty Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Evan G. Greenberg
Nhân viên 31,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/2020, doanh thu của Chubb Corp increased tính đến 5.33% và có tổng là 9.46B. Thu nhập ròng increased tính đến 460.73% đến 1.19B. Tài sản ròng increased tính đến 3.02% đến 56.41B và EPS increased từ -0.73 đến 2.63.
CB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
12.00%
Biên Hoạt động
10.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.06%
12/19
03/20
06/20
09/20
Tổng Doanh thu
8.83B
7.64B
8.99B
9.46B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A