Stocks-CCU-Cia Cervecerias unidas-ADR

CCU Cia Cervecerias unidas-ADR

15.60 -0.12 (-0.76%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó15.60
Trong Ngày 15.26 - 15.80
Trong 52 Tuần 9.25 - 17.15
Khối lượng Trung bình (3 tháng)213.9K
Lợi nhuận trong 1 năm0.26%
Beta0.6064
Vốn hóa thị trường2.88B
Hệ số P/E16.45
Doanh thu3.26B
EPS0.9485
Cổ tức (Lợi suất)0.487562 (3.13%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202310.0011.0012.0013.0014.0015.0016.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Beverages Alcoholic
Tổng Giám đốc Điều hành José Patricio Jottar Nasrallah, MBA
Nhân viên 9,346

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Cia Cervecerias unidas-ADR increased tính đến 39.18% và có tổng là 3.27B. Thu nhập ròng increased tính đến 110.66% đến 287.92M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 1.67B và EPS decreased từ N/A đến 1.42.
CCU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
44.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.03%
Biên Hoạt động
10.80%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.57%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
995.12M
866.82M
660.41M
739.29M
Lợi nhuận Gộp
472.87M
400.61M
266.42M
315.98M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
138.76M
130.72M
-2.22M
35.46M
Thu nhập Ròng
97.17M
87.13M
-8.74M
20.97M