StocksCadence Design Systems IncCDNS

CDNS

Cadence Design Systems Inc

184.57 -0.26 (-0.14%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
184.57
B
184.99

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó184.83
Trong Ngày 182.74 - 184.92
Trong 52 Tuần 132.09 - 192.33
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.58M
Lợi nhuận trong 1 năm25.40%
Beta1.2314
Vốn hóa thị trường51.03B
Hệ số P/E66.15
Doanh thu3.28B
EPS2.7972
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/2022140.00150.00160.00170.00180.00190.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Anirudh Devgan, PhD
Nhân viên 9,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Cadence Design Systems Inc increased tính đến 11.38% và có tổng là 2.99B. Thu nhập ròng increased tính đến 17.83% đến 695.96M. Tài sản ròng increased tính đến 9.93% đến 2.74B và EPS increased từ 2.11 đến 2.50.
CDNS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
89.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.86%
Biên Hoạt động
30.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
22.89%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
750.9M
773.04M
901.77M
857.52M
Lợi nhuận Gộp
669.31M
703.34M
798.96M
760.22M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
193.81M
195.6M
318.94M
282.9M
Thu nhập Ròng
176.31M
176.58M
235.34M
186.92M