StocksCelanese CorpCE

CE

Celanese Corp

158.17 2.43 (1.56%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
158.17
B
158.53

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó155.75
Trong Ngày 155.17 - 158.72
Trong 52 Tuần 132.09 - 176.30
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.03M
Lợi nhuận trong 1 năm-4.28%
Beta1.1858
Vốn hóa thị trường16.87B
Hệ số P/E8.32
Doanh thu9.28B
EPS18.7267
Cổ tức (Lợi suất)2.48 (1.57%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/12/202128/02/202210/05/2022140.00150.00160.00170.00180.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Major Diversified
Tổng Giám đốc Điều hành Lori J. Ryerkerk
Nhân viên 8,529

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Celanese Corp increased tính đến 11.56% và có tổng là 2.54B. Thu nhập ròng decreased tính đến 4.91% đến 504.00M. Tài sản ròng increased tính đến 9.17% đến 4.95B và EPS decreased từ 4.79 đến 4.61.
CE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
31.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.44%
Biên Hoạt động
23.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.44%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.2B
2.27B
2.28B
2.54B
Lợi nhuận Gộp
761M
709M
713M
734M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
573M
523M
520M
536M
Thu nhập Ròng
544M
520M
530M
504M