StocksCentral Garden & Pet CompanyCENTA

CENTA

Central Garden & Pet Company

41.22 -1.39 (-3.26%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
41.22
B
41.65

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó42.61
Trong Ngày41.13 - 41.67
Trong 52 Tuần36.31 - 55.82
Khối lượng Trung bình (3 tháng)186.74K
Lợi nhuận trong 1 năm1.48%
Beta0.7227
Vốn hóa thị trường2.35B
Hệ số P/E15.56
Doanh thu3.3B
EPS2.7384
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Consumer Sundries
Tổng Giám đốc Điều hành Timothy P. Cofer, MBA
Nhân viên 7,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Central Garden & Pet Company increased tính đến 22.56% và có tổng là 3.30B. Thu nhập ròng increased tính đến 25.72% đến 152.77M. Tài sản ròng increased tính đến 13.54% đến 1.22B và EPS increased từ 2.20 đến 2.75.
CENTA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.89%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.48%
Biên Hoạt động
7.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.63%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
592.23M
935.25M
1.04B
739.13M
Lợi nhuận Gộp
162.02M
269.1M
317.11M
206.17M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
29.65M
104.61M
113.24M
9.61M
Thu nhập Ròng
5.64M
73.6M
76.75M
-3.22M