Stocks-CFG-Citizens Financial Group Inc

CFG Citizens Financial Group Inc

39.48 -2.22 (-5.32%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó39.48
Trong Ngày 39.18 - 41.27
Trong 52 Tuần 32.60 - 56.90
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.41M
Lợi nhuận trong 1 năm-17.00%
Beta1.4503
Vốn hóa thị trường19.44B
Hệ số P/E9.87
Doanh thu8B
EPS4.0004
Cổ tức (Lợi suất)1.62 (4.10%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Bruce Winfield van Saun, MBA
Nhân viên 17,463

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Citizens Financial Group Inc decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 119.39% đến 2.32B. Tài sản ròng increased tính đến 3.29% đến 23.42B và EPS increased từ 2.22 đến 5.16.
CFG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
23.99%
Biên Hoạt động
32.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.35%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
530M
420M
364M
636M