StocksChurchill Downs Inc.CHDN

CHDN

Churchill Downs Inc.

197.86 0.77 (0.39%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
197.55
B
198.40

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó197.86
Trong Ngày 188.71 - 197.91
Trong 52 Tuần 172.57 - 260.51
Khối lượng Trung bình (3 tháng)174.72K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.86%
Beta1.5636
Vốn hóa thị trường7.46B
Hệ số P/E15.76
Doanh thu1.7B
EPS12.5518
Cổ tức (Lợi suất)0.667 (0.34%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Casinos Or Gaming
Tổng Giám đốc Điều hành William C. Carstanjen
Nhân viên 5,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Churchill Downs Inc. increased tính đến 51.54% và có tổng là 1.60B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,772.93% đến 249.10M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -2.07 đến N/A.
CHDN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.60%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.87%
Biên Hoạt động
21.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.78%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
393M
364.8M
364.1M
582.5M
Lợi nhuận Gộp
105.7M
83.4M
93.2M
239.3M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
69.6M
44.6M
57.3M
200.9M
Thu nhập Ròng
61.4M
43.3M
42.1M
339.3M