Stocks-CHEF-The Chefs' Warehouse Inc

CHEF The Chefs' Warehouse Inc

37.16 0.35 (0.95%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó37.16
Trong Ngày 36.31 - 37.39
Trong 52 Tuần 26.25 - 42.09
Khối lượng Trung bình (3 tháng)393.16K
Lợi nhuận trong 1 năm24.67%
Beta2.1066
Vốn hóa thị trường1.42B
Hệ số P/E43.45
Doanh thu2.38B
EPS0.8553
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher Pappas
Nhân viên 2,712

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của The Chefs' Warehouse Inc increased tính đến 57.04% và có tổng là 1.75B. Thu nhập ròng increased tính đến 94.06% đến -4.92M. Tài sản ròng increased tính đến 1.63% đến 350.21M và EPS increased từ -2.46 đến -0.13.
CHEF- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.40%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.20%
Biên Hoạt động
3.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.99%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
558.25M
512.1M
648.1M
661.86M
Lợi nhuận Gộp
125.69M
117.51M
156M
157.79M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
16.47M
7.43M
31.52M
27.53M
Thu nhập Ròng
8.44M
1.39M
16.92M
8.28M