StocksChoice Hotels International IncCHH

CHH

Choice Hotels International Inc

138.49 -3.06 (-2.17%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
138.49
B
139.57

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó141.56
Trong Ngày138.49 - 138.96
Trong 52 Tuần99.75 - 156.89
Khối lượng Trung bình (3 tháng)262.16K
Lợi nhuận trong 1 năm35.77%
Beta1.014
Vốn hóa thị trường7.87B
Hệ số P/E34.1
Doanh thu978.05M
EPS4.1518
Cổ tức (Lợi suất)0.6875 (0.50%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202121/10/202105/01/2022120.00130.00140.00150.00160.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Hotels Or Resorts Or Cruiselines
Tổng Giám đốc Điều hành Patrick S. Pacious, MBA
Nhân viên 1,498

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Choice Hotels International Inc decreased tính đến 30.57% và có tổng là 774.07M. Thu nhập ròng decreased tính đến 66.16% đến 74.96M. Tài sản ròng increased tính đến 75.53% đến -5.75M và EPS decreased từ 3.98 đến 1.35.
CHH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.34%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.78%
Biên Hoạt động
35.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
24.28%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
193.39M
182.95M
278.34M
323.37M
Lợi nhuận Gộp
70.34M
74.27M
153.49M
194.22M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
26.03M
44M
119.02M
159.11M
Thu nhập Ròng
7.82M
22.23M
85.56M
116.24M