StocksChimera Investment CorpCIM

CIM

Chimera Investment Corp

15.50 0.11 (0.71%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
15.50
B
15.53

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó15.39
Trong Ngày15.31 - 15.51
Trong 52 Tuần7.83 - 15.75
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.61M
Lợi nhuận trong 1 năm93.51%
Beta0.9318
Vốn hóa thị trường3.63B
Hệ số P/E5.12
Doanh thu1.09B
EPS3.0051
Cổ tức (Lợi suất)1.26 (8.13%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Mohit Marria, MBA
Nhân viên 41

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Chimera Investment Corp decreased tính đến 29.90% và có tổng là 692.14M. Thu nhập ròng decreased tính đến 78.51% đến 88.85M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.40% đến 3.78B và EPS decreased từ 1.81 đến 0.07.
CIM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
94.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
38.54%
Biên Hoạt động
134.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.55%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
312.95M
235.83M
243.13M
260.19M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
367.33M
147.24M
157.59M
163.32M