Stocks-CIM-Chimera Investment Corp

CIM Chimera Investment Corp

7.16 0.22 (3.17%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó7.16
Trong Ngày 6.85 - 7.18
Trong 52 Tuần 4.89 - 14.48
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.12M
Lợi nhuận trong 1 năm-50.65%
Beta1.0716
Vốn hóa thị trường1.66B
Hệ số P/E13
Doanh thu770.48M
EPS-2.8362
Cổ tức (Lợi suất)1.12 (15.64%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/20236.007.008.009.0010.0011.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Phillip John Kardis, II
Nhân viên 38

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Chimera Investment Corp increased tính đến 42.00% và có tổng là 982.86M. Thu nhập ròng increased tính đến 654.17% đến 670.11M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.14% đến 3.74B và EPS increased từ 0.07 đến 2.44.
CIM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
93.10%
Biên Lợi nhuận Ròng
38.71%
Biên Hoạt động
-38.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.81%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
221.16M
202.18M
195.36M
150.81M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
17.73M
-262.79M
-161.33M
-186.15M