Stocks-CINF-Cincinnati Financial Corp

CINF Cincinnati Financial Corp

105.17 -0.33 (-0.31%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó105.17
Trong Ngày 103.21 - 105.21
Trong 52 Tuần 88.42 - 143.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)583.52K
Lợi nhuận trong 1 năm-8.52%
Beta1.0604
Vốn hóa thị trường16.53B
Hệ số P/E30.81
Doanh thu6.77B
EPS-0.3641
Cổ tức (Lợi suất)2.76 (2.62%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202224/10/202205/01/202390.0095.00100.00105.00110.00115.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Steven J. Johnston, CFA
Nhân viên 5,166

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Cincinnati Financial Corp increased tính đến 27.79% và có tổng là 9.63B. Thu nhập ròng increased tính đến 142.27% đến 2.95B. Tài sản ròng increased tính đến 21.47% đến 13.11B và EPS increased từ 7.49 đến 18.10.
CINF- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
19.31%
Biên Hoạt động
-1.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.40%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.32B
1.22B
820M
1.41B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.47B
-273M
-808M
-418M