Stocks-CKN.L-Clarkson PLC

CKN.L Clarkson PLC

3474.78 0 (0%)
Giao dịch

Clarkson PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.07B
Phạm vi trong ngày
3384.92
-
3479.77
Phạm vi 52 tuần
2456.31
-
3604.59
Khối lượng (3 tháng)
44.11K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
12.39
Doanh thu
658.2M
Thảo luận Hàng đầu
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q3 2023 của $CKN.L (Clarkson PLC) dự kiến sẽ được phát hành
4
T3
Báo cáo
Q3, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
Thông báo cho tôi
CKN.L
CKN.L
Clarkson PLC
3474.78
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
$CKN.L (Clarkson PLC) Q3 2023 earnings report is expected to be released Dịch
Crassus Investments Pty Ltd
$CKN.L (Clarkson PLC) Is an asset light high quality shipping business set to compound in value with maritime trade routes being extended in a changing geopolitical environment. Who are they? Deep dive and video below. Clarkson Shipping: Navigating Global Waters with Expertise Clarkson Shipping stands... Xem thêm Dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q1 2023 của $CKN.L (Clarkson PLC) dự kiến sẽ được phát hành
7
T8
Báo cáo
Q1, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
CKN.L
CKN.L
Clarkson PLC
3474.78
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
$CKN.L (Clarkson PLC) Q1 2023 earnings report is expected to be released Dịch
undefined logo
CKN.L
Clarkson PLC
3474.78
0 (0.00%)
Giao dịch

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
4,080.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
67
Rất cao
Ngành 
Trung bình 56 
55
Môi trường
59
Xã hội
77
Quản trị

Mọi người cũng đã mua