Stocks-CLNE-Clean Energy Fuels Corp

CLNE Clean Energy Fuels Corp

5.87 -0.08 (-1.32%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó5.95
Trong Ngày 5.86 - 6.08
Trong 52 Tuần 4.02 - 8.64
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.16M
Lợi nhuận trong 1 năm0.45%
Beta1.7917
Vốn hóa thị trường1.32B
Hệ số P/E72.44
Doanh thu404.84M
EPS-0.2192
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/20235.005.506.006.507.007.508.008.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Gas Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Andrew J. Littlefair
Nhân viên 482

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Clean Energy Fuels Corp decreased tính đến 11.72% và có tổng là 255.65M. Thu nhập ròng decreased tính đến 716.68% đến -94.16M. Tài sản ròng increased tính đến 44.48% đến 755.41M và EPS decreased từ -0.05 đến -0.44.
CLNE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
-8.66%
Biên Hoạt động
-9.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.57%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
91.93M
87.68M
98.3M
125.69M
Lợi nhuận Gộp
18.46M
12.05M
15.69M
17.87M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-6.1M
-15.88M
-10.8M
-8.63M
Thu nhập Ròng
-2.6M
-24.58M
-13.36M
-9.09M