Stocks-CMBN.ZU-Cembra Money Bank AG

CMBN.ZU Cembra Money Bank AG

74.49 0.60 (0.81%)
Đầu tư
-0.33% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
2.19B
Phạm vi trong ngày
73.79
-
74.54
Phạm vi 52 tuần
52.55
-
77.98
Khối lượng (3 tháng)
75.39K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
12.63
Doanh thu
526.21M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 54 
49
Môi trường
61
Xã hội
47
Quản trị

Mọi người cũng đã mua