StocksCentricaCNA.L

CNA.L

Centrica

77.4836 -3.0954 (-3.84%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
77.4836
B
77.7364

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó77.4836
Trong Ngày 76.3054 - 80.8186
Trong 52 Tuần 54.0500 - 93.3759
Khối lượng Trung bình (3 tháng)21.12M
Lợi nhuận trong 1 năm43.67%
Beta0.1636
Vốn hóa thị trường4.56B
Hệ số P/E8.82
Doanh thu18.14B
EPS-0.1741
Cổ tức (Lợi suất)0.01 (1.29%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Gas Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher O’Shea, MBA
Nhân viên 21,504

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Centrica increased tính đến 20.37% và có tổng là 14.74B. Thu nhập ròng increased tính đến 227.08% đến 549.00M. Tài sản ròng increased tính đến 98.99% đến 2.75B và EPS increased từ 0.01 đến 0.10.
CNA.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
16.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.75%
Biên Hoạt động
-4.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.08%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
29.69B
22.67B
12.25B
14.74B
Lợi nhuận Gộp
3.95B
6.59B
3.53B
1.88B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.49B
3.94B
1.87B
272M
Thu nhập Ròng
242M
-1.1B
-432M
549M