StocksCentene CorpCNC

CNC

Centene Corp

82.95 -0.69 (-0.82%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
82.83
B
83.04

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó82.95
Trong Ngày 81.94 - 83.62
Trong 52 Tuần 59.61 - 89.81
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.82M
Lợi nhuận trong 1 năm11.59%
Beta0.9589
Vốn hóa thị trường48.52B
Hệ số P/E32.91
Doanh thu133.18B
EPS2.5203
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202224/03/202206/06/202277.5080.0082.5085.0087.5090.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Managed Health Care
Tổng Giám đốc Điều hành Sarah McGinty London, MBA
Nhân viên 72,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Centene Corp increased tính đến 14.18% và có tổng là 37.19B. Thu nhập ròng increased tính đến 43.68% đến 852.00M. Tài sản ròng increased tính đến 1.51% đến 27.43B và EPS increased từ 1.01 đến 1.44.
CNC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
1.53%
Biên Hoạt động
2.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.82%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
31.03B
32.41B
32.57B
37.19B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-535M
581M
593M
852M