StocksCinemark Holdings IncCNK

CNK

Cinemark Holdings Inc

12.11 -0.44 (-3.51%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
12.07
B
12.13

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó12.11
Trong Ngày 12.02 - 12.58
Trong 52 Tuần 11.74 - 23.07
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.57M
Lợi nhuận trong 1 năm-42.62%
Beta1.3402
Vốn hóa thị trường1.46B
Hệ số P/E14.6
Doanh thu2.31B
EPS-1.8419
Cổ tức (Lợi suất)1.38 (11.40%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202212.0014.0016.0018.0020.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Movies Or Entertainment
Tổng Giám đốc Điều hành Sean Gamble
Nhân viên 16,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Cinemark Holdings Inc increased tính đến 120.08% và có tổng là 1.51B. Thu nhập ròng increased tính đến 32.19% đến -416.16M. Tài sản ròng decreased tính đến 58.14% đến 334.47M và EPS increased từ -5.25 đến -3.55.
CNK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
-19.13%
Biên Hoạt động
2.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.24%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
434.82M
666.63M
460.5M
744.1M
Lợi nhuận Gộp
4.24M
108.03M
800K
121M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
58.72M
N/A
72.8M
Thu nhập Ròng
-76.05M
4.96M
-71.3M
-71.4M