StocksCapital One Financial CorpCOF

COF

Capital One Financial Corp

148.30 1.78 (1.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
148.11
B
148.52

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó148.30
Trong Ngày140.55 - 148.48
Trong 52 Tuần99.70 - 177.75
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.85M
Lợi nhuận trong 1 năm44.55%
Beta1.554
Vốn hóa thị trường63.12B
Hệ số P/E5.54
Doanh thu31.47B
EPS26.7829
Cổ tức (Lợi suất)2 (1.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202104/01/2022140.00150.00160.00170.00180.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Richard D. Fairbank, MBA
Nhân viên 51,985

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Capital One Financial Corp decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 50.84% đến 2.70B. Tài sản ròng increased tính đến 3.78% đến 60.20B và EPS decreased từ 11.05 đến 5.18.
COF- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
12.68%
Biên Hoạt động
51.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.35%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
2.55B
3.3B
3.51B
3.08B