Stocks-COO-The Cooper Companies Inc

COO The Cooper Companies Inc

322.32 -4.30 (-1.32%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó322.32
Trong Ngày 317.86 - 325.50
Trong 52 Tuần 243.49 - 429.72
Khối lượng Trung bình (3 tháng)329.11K
Lợi nhuận trong 1 năm-17.65%
Beta0.931
Vốn hóa thị trường15.91B
Hệ số P/E37.14
Doanh thu3.22B
EPS8.6783
Cổ tức (Lợi suất)0.06 (0.02%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/2022260.00280.00300.00320.00340.00360.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Albert George White, III, MBA
Nhân viên 12,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2021: Doanh thu của The Cooper Companies Inc increased tính đến 20.22% và có tổng là 2.92B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,135.19% đến 2.94B. Tài sản ròng increased tính đến 81.50% đến 6.94B và EPS increased từ 4.81 đến 59.13.
COO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
60.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
33.42%
Biên Hoạt động
17.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.73%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
759.1M
787.2M
829.8M
843.4M
Lợi nhuận Gộp
501.9M
518.4M
532.5M
552.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
128.6M
130.8M
132.7M
140.6M
Thu nhập Ròng
110.3M
95.3M
126.6M
98.4M