StocksCompuGroup Medical SECOP.DE

COP.DE

CompuGroup Medical SE

35.84 -1.40 (-3.76%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
35.81
B
35.93

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó35.84
Trong Ngày 35.49 - 37.02
Trong 52 Tuần 35.49 - 77.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)70.46K
Lợi nhuận trong 1 năm-52.65%
Beta0.2318
Vốn hóa thị trường1.86B
Hệ số P/E26.37
Doanh thu1.07B
EPS1.353
Cổ tức (Lợi suất)0.5 (1.40%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Servicestothe Health Industry
Tổng Giám đốc Điều hành Dirk-Michael Rauch
Nhân viên 8,598

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của CompuGroup Medical SE increased tính đến 22.46% và có tổng là 1.03B. Thu nhập ròng decreased tính đến 5.98% đến 69.03M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.17% đến 612.28M và EPS decreased từ 1.36 đến 1.30.
COP.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
25.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.61%
Biên Hoạt động
10.76%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.67%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
276.34M
279.21M
251.65M
265.05M
Lợi nhuận Gộp
84.06M
65.57M
62.33M
64.89M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
50.36M
22.95M
20.75M
21.27M
Thu nhập Ròng
28.39M
12.47M
18.24M
12.11M