StocksCostco Wholesale CorpCOST

COST

Costco Wholesale Corp

549.70 3.48 (0.64%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
549.70
B
550.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó546.23
Trong Ngày 540.24 - 550.43
Trong 52 Tuần 406.16 - 611.42
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.93M
Lợi nhuận trong 1 năm28.40%
Beta0.6719
Vốn hóa thị trường242.22B
Hệ số P/E43.07
Doanh thu217.54B
EPS12.697
Cổ tức (Lợi suất)3.38 (0.61%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/2022450.00500.00550.00600.00650.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Department Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Walter Craig Jelinek
Nhân viên 288,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2021: Doanh thu của Costco Wholesale Corp increased tính đến 17.49% và có tổng là 195.93B. Thu nhập ròng increased tính đến 25.13% đến 5.08B. Tài sản ròng decreased tính đến 3.35% đến 18.08B và EPS increased từ 9.02 đến 11.27.
COST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.40%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.33%
Biên Hoạt động
3.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.08%
08/21
11/21
02/22
04/22
Tổng Doanh thu
62.68B
50.36B
51.9B
52.6B
Lợi nhuận Gộp
7.94B
6.41B
6.39B
6.24B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.31B
1.72B
1.81B
1.79B
Thu nhập Ròng
1.69B
1.35B
1.32B
1.37B