Stocks-COUR-Coursera Inc.

COUR Coursera Inc.

16.20 -0.07 (-0.46%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.28
Trong Ngày 15.64 - 16.50
Trong 52 Tuần 9.78 - 23.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)578.04K
Lợi nhuận trong 1 năm-19.19%
Beta0
Vốn hóa thị trường2.39B
Hệ số P/E
Doanh thu496.53M
EPS-1.1934
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202311.0012.0013.0014.0015.0016.0017.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Jeffrey Nacey Maggioncalda, MBA
Nhân viên 1,138

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Coursera Inc. increased tính đến 41.49% và có tổng là 415.29M. Thu nhập ròng decreased tính đến 117.34% đến -145.22M. Tài sản ròng increased tính đến 208.36% đến 741.51M và EPS decreased từ -0.50 đến -1.28.
COUR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
63.42%
Biên Lợi nhuận Ròng
-27.69%
Biên Hoạt động
-34.00%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-25.72%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
114.96M
120.43M
124.75M
136.39M
Lợi nhuận Gộp
71.29M
77.63M
78.41M
87.57M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-47.49M
-37.17M
-47.84M
-36.35M
Thu nhập Ròng
-47.74M
-38.27M
-49.33M
-36.04M