Stocks-CRIS-Curis Inc

CRIS Curis Inc

0.6929 -0.0627 (-8.30%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.7557
Trong Ngày 0.6930 - 0.7295
Trong 52 Tuần 0.6600 - 5.27
Khối lượng Trung bình (3 tháng)704.57K
Lợi nhuận trong 1 năm-85.79%
Beta0.7025
Vốn hóa thị trường72.85M
Hệ số P/E
Doanh thu10.41M
EPS-0.6401
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành James E. Dentzer, MBA
Nhân viên 60

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Curis Inc decreased tính đến 1.72% và có tổng là 10.65M. Thu nhập ròng decreased tính đến 51.92% đến -45.44M. Tài sản ròng decreased tính đến 30.58% đến 90.71M và EPS increased từ -0.61 đến -0.50.
CRIS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
84.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
-375.01%
Biên Hoạt động
-531.86%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-76.59%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.14M
2.06M
2.39M
2.83M
Lợi nhuận Gộp
2.98M
1.7M
2.02M
2.76M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-12.57M
-15.13M
-15.06M
-12.61M
Thu nhập Ròng
-13.62M
-16.11M
-15.94M
-13.29M