Stocks-CRK-Comstock Resources Inc

CRK Comstock Resources Inc

12.35 0.03 (0.24%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó12.35
Trong Ngày 12.05 - 12.41
Trong 52 Tuần 7.15 - 22.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.66M
Lợi nhuận trong 1 năm58.85%
Beta0.791
Vốn hóa thị trường2.89B
Hệ số P/E3.62
Doanh thu3.32B
EPS3.4099
Cổ tức (Lợi suất)0.125 (1.01%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202314.0016.0018.0020.0022.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Production
Tổng Giám đốc Điều hành M. Jay Allison
Nhân viên 205

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Comstock Resources Inc increased tính đến 164.58% và có tổng là 2.27B. Thu nhập ròng decreased tính đến 361.16% đến -241.73M. Tài sản ròng decreased tính đến 17.62% đến 1.19B và EPS decreased từ -0.39 đến -1.12.
CRK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
68.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.49%
Biên Hoạt động
66.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.71%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
930.86M
642.03M
1.2B
1.49B
Lợi nhuận Gộp
747.45M
462.18M
915.52M
1.09B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
736.46M
453.96M
906.46M
1.08B
Thu nhập Ròng
360.4M
-111.42M
376.89M
355.6M