Stocks-CROX-Crocs Inc

CROX Crocs Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Crocs Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
6.51B
Phạm vi trong ngày
104.41
-
107.56
Phạm vi 52 tuần
74.35
-
151.02
Khối lượng (3 tháng)
1.54M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
9.9
Doanh thu
3.95B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

15
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
130.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 54 
49
Môi trường
56
Xã hội
47
Quản trị