Stocks-CRSR-Corsair Gaming Inc

CRSR Corsair Gaming Inc

16.51 0.37 (2.26%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.15
Trong Ngày 16.42 - 17.12
Trong 52 Tuần 10.93 - 23.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)580.57K
Lợi nhuận trong 1 năm-16.14%
Beta1.7054
Vốn hóa thị trường1.55B
Hệ số P/E31.65
Doanh thu1.49B
EPS-0.5209
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/08/202201/11/202213/01/202312.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Andrew J. Paul
Nhân viên 2,490

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Corsair Gaming Inc increased tính đến 11.85% và có tổng là 1.90B. Thu nhập ròng decreased tính đến 2.19% đến 100.96M. Tài sản ròng increased tính đến 29.90% đến 568.18M và EPS decreased từ 1.12 đến 1.01.
CRSR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7Tổng Doanh thuThu nhập Ròng12/2103/2206/2209/22-100M0100M200M300M400M500M600M
Biên gộp
21.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.28%
Biên Hoạt động
-2.86%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.42%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
510.62M
380.69M
283.91M
311.77M
Lợi nhuận Gộp
121.81M
90.76M
36.46M
71.56M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
25.14M
-2.49M
-54.86M
-10.89M
Thu nhập Ròng
24.72M
-3.28M
-51.84M
-8.64M