StocksAXA GroupCS.PA

CS.PA

AXA Group

28.62 0.03 (0.09%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Giao dịch
S
28.62
B
28.68

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó28.71
Trong Ngày28.30 - 28.73
Trong 52 Tuần18.16 - 28.73
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.2M
Lợi nhuận trong 1 năm44.84%
Beta-0.0567
Vốn hóa thị trường68.21B
Hệ số P/E12.27
Doanh thu116.99B
EPS2.3266
Cổ tức (Lợi suất)1.43 (4.98%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Thomas Buberl, PhD, MBA
Nhân viên 96,595

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của AXA Group decreased tính đến 2.35% và có tổng là 101.71B. Thu nhập ròng decreased tính đến 18.23% đến 3.15B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 69.69B và EPS decreased từ 1.51 đến 1.25.
CS.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
3.28%
Biên Hoạt động
7.24%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.24%
09/11
12/11
03/12
12/12
Tổng Doanh thu
19.11B
19.68B
28.06B
21.77B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
N/A