Stocks-DAC-Danaos Corp

DAC Danaos Corp

74.34 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Danaos Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.45B
Phạm vi trong ngày
73.37
-
74.31
Phạm vi 52 tuần
50.40
-
80.11
Khối lượng (3 tháng)
119.92K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
2.58
Doanh thu
960M
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
90.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
64
Rất cao
Ngành 
Trung bình 56 
68
Môi trường
60
Xã hội
66
Quản trị

Mọi người cũng đã mua