StocksDeutsche-BankDB

DB

Deutsche-Bank

9.06 -1.16 (-11.33%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
9.06
B
9.09

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó10.22
Trong Ngày 8.95 - 9.55
Trong 52 Tuần 8.95 - 16.68
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.38M
Lợi nhuận trong 1 năm-30.02%
Beta1.1645
Vốn hóa thị trường20.9B
Hệ số P/E7.59
Doanh thu36.28B
EPS1.3459
Cổ tức (Lợi suất)0.2274 (2.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202223/03/202203/06/202210.0012.0014.0016.0018.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Christian Sewing
Nhân viên 82,969

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Deutsche-Bank decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 282.31% đến 1.38B. Tài sản ròng decreased tính đến 91.79% đến 67.23B và EPS decreased từ N/A đến 0.62.
DB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.57%
Biên Hoạt động
11.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.35%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
998.26M
387.8M
360.05M
1.38B