Stocks-DCC.L-DCC PLC

DCC.L DCC PLC

5753.36 0 (0%)
Giao dịch

DCC PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
5.7B
Phạm vi trong ngày
5717.41
-
5787.31
Phạm vi 52 tuần
4031.94
-
5835.23
Khối lượng (3 tháng)
187.85K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
17.28
Doanh thu
20.98B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

14
T5
Báo Cáo Thu Nhập
Q2, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
58
Cao
Ngành 
Trung bình 55 
64
Môi trường
61
Xã hội
52
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua