StocksDillards IncDDS

DDS

Dillards Inc

242.04 2.99 (1.25%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
241.48
B
242.28

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó242.04
Trong Ngày236.79 - 251.14
Trong 52 Tuần70.53 - 415.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)294.01K
Lợi nhuận trong 1 năm248.96%
Beta1.4944
Vốn hóa thị trường4.7B
Hệ số P/E8.37
Doanh thu6.09B
EPS28.9128
Cổ tức (Lợi suất)0.5 (0.21%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/08/202119/10/202130/12/2021200.00250.00300.00350.00400.00450.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Department Stores
Tổng Giám đốc Điều hành William Thomas Dillard, II, MBA
Nhân viên 29,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2021: Doanh thu của Dillards Inc decreased tính đến 30.16% và có tổng là 4.43B. Thu nhập ròng decreased tính đến 164.50% đến -71.65M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.23% đến 1.44B và EPS decreased từ 4.37 đến -3.16.
DDS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.81%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.77%
Biên Hoạt động
13.94%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.14%
01/21
04/21
07/21
10/21
Tổng Doanh thu
1.61B
1.36B
1.6B
1.51B
Lợi nhuận Gộp
474.1M
537M
624.2M
665.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
132.4M
195.3M
253.2M
267.3M
Thu nhập Ròng
67M
158.2M
185.7M
197.3M