StocksDeere & CoDE

DE

Deere & Co

384.26 9.81 (2.62%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
383.85
B
384.71

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó384.26
Trong Ngày 376.95 - 385.52
Trong 52 Tuần 320.22 - 445.09
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.13M
Lợi nhuận trong 1 năm0.18%
Beta1.0233
Vốn hóa thị trường114.88B
Hệ số P/E20.76
Doanh thu44.46B
EPS18.0353
Cổ tức (Lợi suất)4.05 (1.05%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Trucks Or Construction Or Farm Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành John C. May, II, MBA
Nhân viên 75,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/1/2022, doanh thu của Deere & Co decreased tính đến 15.52% và có tổng là 9.57B. Thu nhập ròng decreased tính đến 29.52% đến 905.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.40% đến 17.81B và EPS decreased từ 4.12 đến 2.92.
DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.64%
Biên Hoạt động
18.42%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.54%
04/21
07/21
10/21
01/22
Tổng Doanh thu
12.06B
11.53B
11.33B
9.57B
Lợi nhuận Gộp
4.13B
3.95B
3.21B
2.96B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.58B
2.39B
1.51B
1.47B
Thu nhập Ròng
1.79B
1.67B
1.28B
905M