Stocks-DEQ.DE-Deutsche Euroshop

DEQ.DE Deutsche Euroshop

18.55 0 (0%)
Giao dịch

Deutsche Euroshop giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.43B
Phạm vi trong ngày
18.53
-
18.93
Phạm vi 52 tuần
16.73
-
24.21
Khối lượng (3 tháng)
22.46K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
83.41
Doanh thu
273.1M
Bài viết đã Ghim
Đã chỉnh sửa
eToro Team
📣 Attention UK residents - this post is just for you 👇 We invite you to open an eToro ISA powered by Moneyfarm. Whaaaat? 😱 Yes! Open an ISA by April 5 and be Moneyfarm fee-free for up to a year. Plus, your tax-free investment could level up your eToro Club status. Read below, or hit the link... Xem thêm Dịch
Thích Bình luậnChia sẻ
Xem thêm bình luận2 trên 12
null
.
Thảo luận Hàng đầu
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q4 2023 của $DEQ.DE (Deutsche Euroshop) dự kiến sẽ được phát hành
26
T4
Báo cáo
Q4, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
Thông báo cho tôi
DEQ.DE
DEQ.DE
Deutsche Euroshop
18.55
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
$DEQ.DE (Deutsche Euroshop) Q4 2023 earnings report is expected to be released Dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q3 2023 của $DEQ.DE (Deutsche Euroshop) dự kiến sẽ được phát hành
14
T11
Báo cáo
Q3, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
DEQ.DE
DEQ.DE
Deutsche Euroshop
18.55
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
$DEQ.DE (Deutsche Euroshop) Q3 2023 earnings report is expected to be released Dịch
undefined logo
DEQ.DE
Deutsche Euroshop
18.55
0 (0.00%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
$DEQ.DE (Deutsche Euroshop) Q3 2023 earnings report is expected to be released Dịch
undefined logo
DEQ.DE
Deutsche Euroshop
18.55
0 (0.00%)
Giao dịch

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
38
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 51 
36
Môi trường
42
Xã hội
37
Quản trị

Mọi người cũng đã mua