Stocks-DEQ.DE-Deutsche Euroshop

DEQ.DE Deutsche Euroshop

21.39 0.10 (0.47%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó21.29
Trong Ngày 21.19 - 21.55
Trong 52 Tuần 13.18 - 26.64
Khối lượng Trung bình (3 tháng)172.14K
Lợi nhuận trong 1 năm32.04%
Beta0.1978
Vốn hóa thị trường1.35B
Hệ số P/E21.77
Doanh thu218.43M
EPS1.2913
Cổ tức (Lợi suất)0.99129 (4.63%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/08/202207/11/202219/01/202321.0022.0023.0024.0025.0026.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Development
Tổng Giám đốc Điều hành Wilhelm Wellner
Nhân viên 5

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Deutsche Euroshop decreased tính đến 6.11% và có tổng là 211.80M. Thu nhập ròng increased tính đến 123.80% đến 59.90M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -4.07 đến N/A.
DEQ.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
82.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.15%
Biên Hoạt động
76.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.61%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
50.46M
53.75M
54.42M
53.57M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
15.83M
24.54M
21.64M
18.42M