Stocks-DGE.L-Diageo

DGE.L Diageo

3498.74 -61.91 (-1.74%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3560.65
Trong Ngày 3494.75 - 3592.60
Trong 52 Tuần 3278.55 - 4061.84
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.63M
Lợi nhuận trong 1 năm-7.36%
Beta-0.1098
Vốn hóa thị trường80.53B
Hệ số P/E22.72
Doanh thu16.92B
EPS1.5679
Cổ tức (Lợi suất)0.7765 (2.22%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202207/11/202219/01/20233500.003600.003700.003800.003900.004000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Beverages Alcoholic
Tổng Giám đốc Điều hành Ivan M. Menezes, MBA
Nhân viên 28,558

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Diageo increased tính đến 21.35% và có tổng là 15.45B. Thu nhập ròng increased tính đến 19.26% đến 3.34B. Tài sản ròng increased tính đến 12.85% đến 9.51B và EPS increased từ 1.13 đến 1.40.
DGE.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
60.73%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.66%
Biên Hoạt động
31.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.45%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
12.87B
11.75B
12.73B
15.45B
Lợi nhuận Gộp
7.63B
6.65B
7.25B
8.65B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
3.48B
3.75B
4.8B
Thu nhập Ròng
3.34B
1.45B
2.8B
3.34B