StocksD.R. Horton IncDHI

DHI

D.R. Horton Inc

66.19 0.18 (0.27%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
66.15
B
66.31

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó66.19
Trong Ngày 64.31 - 66.76
Trong 52 Tuần 59.19 - 110.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.12M
Lợi nhuận trong 1 năm-26.75%
Beta1.2238
Vốn hóa thị trường23.83B
Hệ số P/E4.85
Doanh thu30.45B
EPS13.9638
Cổ tức (Lợi suất)0.875 (1.32%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/01/202230/03/202210/06/202270.0080.0090.00100.00110.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Homebuilding
Tổng Giám đốc Điều hành David V. Auld
Nhân viên 11,788

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của D.R. Horton Inc increased tính đến 13.41% và có tổng là 8.00B. Thu nhập ròng increased tính đến 25.88% đến 1.44B. Tài sản ròng increased tính đến 6.90% đến 17.12B và EPS increased từ 3.17 đến 4.03.
DHI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.20%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.48%
Biên Hoạt động
21.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.15%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
7.28B
8.11B
7.05B
8B
Lợi nhuận Gộp
2.07B
2.41B
2.15B
2.57B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.42B
1.71B
1.48B
1.87B
Thu nhập Ròng
1.12B
1.35B
1.15B
1.44B