StocksDanaher CorpDHR

DHR

Danaher Corp

269.97 3.20 (1.20%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
269.64
B
270.28

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó269.97
Trong Ngày266.76 - 273.16
Trong 52 Tuần210.93 - 333.60
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.9M
Lợi nhuận trong 1 năm21.04%
Beta0.7563
Vốn hóa thị trường190.63B
Hệ số P/E33.87
Doanh thu28.07B
EPS7.8756
Cổ tức (Lợi suất)0.84 (0.31%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/2022270.00280.00290.00300.00310.00320.00330.00340.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Rainer M. Blair
Nhân viên 69,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Danaher Corp increased tính đến 24.41% và có tổng là 22.28B. Thu nhập ròng increased tính đến 49.90% đến 3.65B. Tài sản ròng increased tính đến 31.36% đến 39.78B và EPS increased từ 4.05 đến 4.89.
DHR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
60.44%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.38%
Biên Hoạt động
26.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.91%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
6.76B
6.86B
7.22B
7.23B
Lợi nhuận Gộp
3.95B
4.25B
4.4B
4.36B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.6B
2.01B
2.01B
1.88B
Thu nhập Ròng
1.24B
1.7B
1.7B
1.16B