Stocks-DIA.MI-Diasorin

DIA.MI Diasorin

129.55 -0.65 (-0.50%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó129.55
Trong Ngày 125.91 - 130.20
Trong 52 Tuần 106.10 - 183.38
Khối lượng Trung bình (3 tháng)105.12K
Lợi nhuận trong 1 năm-27.15%
Beta0.1476
Vốn hóa thị trường7.03B
Hệ số P/E23.47
Doanh thu1.41B
EPS5.5268
Cổ tức (Lợi suất)1.05 (0.81%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Carlo Rosa
Nhân viên 3,358

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Diasorin increased tính đến 40.44% và có tổng là 1.24B. Thu nhập ròng increased tính đến 25.13% đến 310.70M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 4.50 đến N/A.
DIA.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
61.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
24.74%
Biên Hoạt động
30.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
19.65%
03/16
06/16
09/16
12/16
Tổng Doanh thu
124.51M
0
0
0
Lợi nhuận Gộp
85.76M
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
40.7M
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
24.68M
0
0
0