StocksDollar Tree IncDLTR

DLTR

Dollar Tree Inc

154.12 -3.01 (-1.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
154.12
B
154.49

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó157.13
Trong Ngày 153.69 - 159.97
Trong 52 Tuần 84.18 - 176.92
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.53M
Lợi nhuận trong 1 năm55.20%
Beta0.7805
Vốn hóa thị trường35.3B
Hệ số P/E23.94
Doanh thu26.74B
EPS6.567
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/01/202228/03/202208/06/2022130.00140.00150.00160.00170.00180.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Discount Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Michael A. Witynski
Nhân viên 210,565

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/4/2022, doanh thu của Dollar Tree Inc decreased tính đến 2.47% và có tổng là 6.90B. Thu nhập ròng increased tính đến 18.10% đến 536.40M. Tài sản ròng increased tính đến 6.78% đến 8.24B và EPS increased từ 2.01 đến 2.37.
DLTR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.91%
Biên Hoạt động
7.67%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.13%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
6.34B
6.42B
7.08B
6.9B
Lợi nhuận Gộp
1.86B
1.77B
2.14B
2.34B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
402.2M
310.5M
575.6M
731.5M
Thu nhập Ròng
282.4M
216.8M
454.2M
536.4M