Stocks-DNO.OL-DNO ASA

DNO.OL DNO ASA

9.020 0 (0%)
Giao dịch

DNO ASA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
8.79B
Phạm vi trong ngày
8.867
-
9.121
Phạm vi 52 tuần
8.602
-
12.580
Khối lượng (3 tháng)
2.62M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
57.38
Doanh thu
7.02B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
63
Rất cao
Ngành 
Trung bình 54 
66
Môi trường
62
Xã hội
63
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh